این لغتنامه را خیلی اتفاقی هنگام وبگردی پیدا کردم، واژگان موضوعاتی همچون تجارت، کامپیوتر و اینترنت، سرمایه‌گذاری و مالی، بیمه واملاک را پوشش می‌دهد، بوکمارک شنید شاید روزی بدردتان خورد، در ضمن سایتی که این لغتنامه را تهیه کرده هم مطالبی خواندنی و کاربردی دارد.