لجستیک یا آمادگاری  یعنی مدیریت جریان کالا ‍، اطلاعات و یا هر نوع منابع دیگر؛ مانند انرژی یا انسانها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای مصرفی ( معمولاٌ در سازمانهای نظامی).لجستیک شامل یکپارچه سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابجایی کالا و بسته بندی و در مواردی نیز شامل امنیت نیز می‌شود.لجستیک قسمتی از زنجیره تامین است که ارزش زمان و مکان را به آن را می‌افزاید.

این لغت ریشه‌ای یونانی دارد و در موارد نظامی برای جابجایی جنگ‌افزار، مهمات و جیره غذایی در مواقع حرکت از مکان اصلی به سمت خط مقدم استفاده می‌شود. در زبان یونانی، رومی و امپراطوری رم شرقی، نظامیانی وجود داشتند با نام LOGISTIKAS که وظیفه مسائل مالی و تقسیم مایحتاج بر عهده آنان بوده است.در واژه‌نامه آکسفورد لجستیک به این صورت تعریف شده: قسمتی از علوم نظامی که وظیفه تهیه و تحویل آماد و جابجایی مواد و افراد و تجهیزات را دارد، و در دیکشنری دیگری به این صورت تعریف شده است : مدت زمانی که برای مهیا کردن منابع مورد نیاز است.همینطور لجستیک به صورت عمومی شاخه‌ای از علوم مهندسی است که سیستمهای انسانی بجای سیستمهای ماشینی ایجاد می‌کند. (از ویکی‌پدیا+)

لجستیشن‌ها نوابغی بودند که از نبوغشان استفاده می‌کردند تا مقادیر عظیمی تجهیزات و مایحتاج را بدون توجه به سختی راه و صعب‌العبور بودن اقلیمها به فواصلی دور انتقال دهند، به جایی که به آنها نیاز بود. برای رسیدن به این هدف لجستیشنهای باستان فقط از نیروی انسانی و نیروی مکانیکی خالص استفاده می‌کردند. زمانی طولانی قبل از اینکه شرکتهایی مانند UPS به وجود بیایند این لجستیشن‌های ‌باستانی ناخواسته سنگ‌بنای تجارت امروز را بنا نهادند.