جامعه‌شناسی به زبان آدمیزاد

کتاب جامعه‌شناسی از ره‌آوردهای بازدید امسالم از نمایشگاه کتاب است، کتاب را انتشارت آوند دانش منتشر کرده و ترجمه‌ایست از کتاب  sociology for dummies اثر دکتر جی گیبلر.