پنکه‌سقفی دم‌دست‌ترین راه برای خنک کردن خود در یک روز تابستانی‌ست. مکانیسم پنکه‌سقفی اینگونه است که با به جریان انداختن هوا باعث تبخیر سریعتر رطوبت از روی پوست می‌شود و اینگونه آدم احساس می‌کند که خنک‌تر شده، اما در واقع پنکه‌سقفی دمای اتاق را پایین نمی‌آورد بلکه با تولید گرما باعث بالا رفتن آن می‌شود.همانطور که در عکس اینفرارد بالایی می‌بینید پنکه سقفی هنگام کار دمایی در حدود ۳۸ درجه سانتی‌گراد دارد، در واقع دارد مثل یک بخاری برقی کوچک عمل می‌کند. بعضی از مردم هنگام ترک اتاق پنکه سقفی را روشن می‌گذارند به امید اینکه اتاق خنک‌تر شود، اینکار در واقع بسیار غیرمنطقی‌ست و بیشتر باعث هدر رفتن انرژی می‌شود.

منبع:+