کمربند زنگ‌زده یا rust belt بخش‌هایی از شمال و شمال شرق کشور آمریکاست که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هسته مرکزی صنعت آمریکا بوده است. نیروی کار ارزان مهاجران، منابع فراوان زغال‌سنگ و آهن و یک شبکه از شاهراه‌های ارتباطی باعث شده بود این منطقه به شدت صنعتی شود. رقبای اقتصادی آمریکا هم آن موقع یا به وجود نیامده بودند و یا با تبعات جنگ‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کردند. در آن دوران این منطقه با نام حلقه فولاد شناخته می‌شد. صنعت این منطقه شامل گستره وسیعی از صنایع مانند صنایع سنگین مانند فولاد و ذوب‌آهن، اتومبیل سازی و تولیدات مصرفی می‌شد.

کمربند زنگ‌زده